Øster Farimagsgade 63, 2100 København Ø

Tegnestuen

Z O O M arkitekter er en gruppe af arkitekter, designere, bygningskonstruktører og byggesagkyndige, der arbejder inden for områderne arkitektur, udvikling, forskning og urbanisme. Tegnestuen har eksisteret siden 2004 og ejes af arkitekt M.A.A. Julie Trier Brøgger.

Z O O Ms arkitektur opstår ud af grundige analyser og gennemarbejdede programmer. Vi mener, at gode resultater afhænger af evnen til at lytte, spørge, analysere, formidle og organisere.

Z O O Ms arkitektur styrker nuværende særpræg, og af det velkendte materiale fra fortiden udvikler vi moderne løsninger til fremtiden. Med udgangspunkt i forståelsen af helheden skaber vi detaljen. Rummet vokser ud af forståelsen af brugeren, og den kontekst projektet indgår i. Derfor vil brugerne genfinde det kendte i det nye.

Vi udviser professionalisme, og vores tekniske kompetencer og stædighed gør, at vores kunder altid får gennemarbejdede løsninger. Vi fastlægger og styrer hele byggeriets forløb i tæt dialog med de involverede parter, så vi minimerer uforudsete ændringer og udgifter. Det er vigtigt for os, at vores kunder føler sig trygge og får mest muligt for pengene.

Byggerier er ressourcekrævende både at udføre, drive og vedligeholde. Derfor har vi et ansvar for, at vores projekter baseres på grønne løsninger, der tager hensyn til miljøet. Tegnestuen arbejder med grønne løsninger på to niveauer: Som kendte og gennemprøvede løsninger indarbejdet og tilpasset vores projekter og som innovationsprojekter, hvor tegnestuen investerer i udvikling, som peger på fremsynede løsninger. Det er vigtigt, at de bæredygtige tiltag ikke blot er et vedhæng til arkitekturen, men er en integreret del af helheden.

Vi skaber nærværende arkitektur, som beriger mennesker og deres formåen og bekriger karaktersvage løsninger, som ikke tager hensyn til menneskers hverdag. Vi kigger både på de små detaljer og det store billede. Vi zoomer ud og ind for at skabe den største glæde og de bedste løsninger for vores kunder.

Vi tror på, at videndeling og ressourceholdige samarbejder skaber de største resultater og de bedste løsninger. Vi supplerer hinanden, så vi kan bruge mest tid på det, vi er bedst til. Det er vores erfaring, at det er i  grænselandet af forskellige kompetencer, innovationen for alvor frembringes. Vi går op i vores medarbejdere, og at de har det godt. Miljøet er internationalt, og p.t. er vi fem nationaliteter. 

For os handler samarbejde om gensidig tillid, så kom og få en uforpligtende snak over en kop kaffe om netop jeres behov og ønsker.