Øster Farimagsgade 63, 2100 København Ø

ZOOM arkitekter udfører arkitektrådgivning i klassisk forstand. Vi tilbyder rådgivning indenfor byggeri fra skitse til nøglefærdigt projekt og har bred erfaring med mindre og mellemstore byggesager. Siden 2004, har tegnestuen opbygget et bredt kompetencefelt og et robust sagsstyringsapparat, som sikrer kompetent rådgivning, høj arkitektonisk kvalitet og stor kundetilfredshed.

Vi har gennem vores arbejde særligt opnået gode resultater med renoveringsopgaver, hvor æstetik, særlige brugerkrav og faste budgetrammer er blevet forenet i bemærkelsesværdige løsninger. Vi skaber arkitektur, som er gennemarbejdet fra funktionel organisering til kritisk materialevalg og kompetent byggestyring.

Tegnestuen er beliggende i et pakhus på Christianshavn. Den daglige drift varetages af Morten Rask Madsen og Julie Trier Brøgger, arkitekter m.a.a. og 2 bygningskonstruktører. Tegnestuen deler lokale med i alt 3 tegnestuer, bl.a. Trier Arkitekter v/Martin Trier Mørk, som vi har flere tætte projektsamarbejder med. Det stærke netværk tegnestuerne imellem skaber et dynamisk miljø baseret på vidensdeling og projektsamarbejde omkring større projekter. 

Gennem mange års erfaring med byggesagshåndtering, har vi stor erfaring omkring samarbejder til offentlige myndigheder: Tekniske forvaltninger, Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen – hovedsagelig som rådgiver for private bygherrer og klubber.