Øster Farimagsgade 63, 2100 København Ø

Kontorindretning med personlighed

Det er målet med denne indretning, at skabe et åbent, luftigt kontormiljø, indrettet så det både tilbyder det åbne og imponerende, men samtidig indeholder mindre rum og nicher.

På vores besøg hos Lauritz.com lagde vi mærke til en særlig stemning, som fremkom ved blandingen af almindelige kontorindretning med effekter fra auktionshallen. Dette særlige og personlige præg har vi bragt med ind i indretningen, og gjort til en vigtig del af indretningens identitet.

 

Stof forhæng:

Store stofforhæng er et vigtigt tema i indretningen. De store hængende tekstiler er en god kombination til det individuelle præg i auktionsobjekterne. Stof forhængene bliver samtidig et genkendeligt element, som gentages overalt i indretningen, og dermed skaber de et sammenhængende, ensartet udtryk. Stof forhængene er monteret til skinner i loftet, og kan dermed fleksibelt flyttes rundt, og opdele rum i mindre arealer.

 

Skæmvægge:

Skærmvæggene opdeler virksomhedens afdelinger, men er samtidig et display, hvorpå objekter, malerier m.m. fra auktionshallen midlertidigt kan opbevares,og dermed skabe en skiftende udstilling. Mod arbejdspladserne indrettes med reoler og skabe.

 

Øvrige Bygningsdele:

Bygningens gulve, ydervægge og lofter renoveres, så de fremstår som en neutral baggrund for kontorindretningen. Kontorets betongulve glittes, så de fremstår med et råt men spejlende overfl ade. Lofterne udføres som lydlofter.