Øster Farimagsgade 63, 2100 København Ø

Kildeskovhallen

Bearbejdning af bygninger med mange brugere     

I 2004 udførte ZOOM arkitekter ombygning og renovering af Kildeskovshallens Cafe/restaurant og køkken i samarbejde med Torben Pryning XTP Design.

Kildeskovshallen er tegnet af Karen og Ebbe Clemmesen og er fredet, og renoveringsprojektet er gennemført i tæt samarbejde med Kulturarvstyrelsen. Konceptet for cafeen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kildeskovshallen, Gentofte Kommune og Claus Meyer, og beskriver et inspirerende koncept for et moderne kvalitetssortiment.

Det er målet, at cafèen skal være det ideelle mødested for sportsudøvere, børnefamilier, kursister, pensionister og alle andre med interesse i at opleve, Kildeskovshallen.

Projektet indehodt endvidere ny kiosk og renovering af toilet og omklædningsrum.