Øster Farimagsgade 63, 2100 København Ø

Enfamiliehus i Nordjylland

Et lille hus med en rygrad af bøger

Huset, der er orienteret primært mod øst og vest, ligger let tilbagetrukket fra vejen og deler derved grunden op i to haverum. Mod vest et haverum med delvist overdækket opholdsterrasse. Mod øst en nyttehave, der primært er anlagt med rektangulære højbede.

Huset er organiseret omkring en reol- og skabsvæg, der som en ’rygrad’ i hele husets længde opdeler dette i to zoner. En zone mod øst med værelser og en zone mod vest med opholdsrum.

I huset bevæger man sig langs med reol- og skabsvæggen. Ved vådrumszonen og ved værkstedszonen er der mulighed for at passere gennem reol- og skabsvæggen via store dørpartier, der etablerer nye, tværgående rumforløb samt gennemlysning af boligen.

To rektangulære volumener skærer sig ind i og åbner huset mod haverummene: Mod vest ved terrassen et skorstenselement, der blandt andet indeholder udendørspejs. Mod øst en funktionsvæg, der indeholder faciliteter til opbevaring og teknik.