top of page
gård_til_hjemmeside_5.jpg

Bagsværd Friskole består af flere små huse og villaer

ZOOM arkitekter har gennemført energirenovering og udvidelse af Skolens musikhus. Arbejdet er udført med stor respekt for skolens historiske bygninger.

Udvidelse af skolens musikhus har skabt et stort fleksibelt musikrum, som kan bruges til undervisning, sport, teater- og musikforestillinger, og salen kan åbnes til en friluftscene og et udendørs amfiteater.

Situation Plan_tilhjemmeside.png

Leg og bevægelse er vigtigt for en god læring, derfor var der fra skolens side meget fokus på at den nye bygning skulle være fleksibel, og både skulle rumme store samlinger, teater etc. men også kunne indrettes med mindre rum til andre formål. Derfor lavede vi en bygning med store rum der kunne opdeles med foldevæge, den ene side af bygningen blev meget lukket, og her var der mulighed for at larme uden at genere nogen, den anden side blev meget åben, og her udnyttede vi det kuperede terræn til at lave et amfiteater.

loft til hjemmeside_3.jpg
gård_til_hjemmeside_4.jpg
til hjemmeside_7.jpg

Til projektet er udviklet et loft, som tilgodeser rummets meget forskellige anvendelse, så lys, krav til stort slid og akustik kan gå hånd i hånd, og etablere en perfekt ramme til elevernes kreative udfoldelser. I alle rum skjulte vi lysstofrørene imellem trælameller, dette gav et bedre lys, som ikke blændede men gav også mulighed for at beskytte lamperne, så rummet også kan bruges til boldspil.

Om og tilbygningen skulle udføres medens skolen var i drift, derfor var planlægning og sikkerhed en højt prioriteret del af projektet.

Udvidelse af musikhus blev udført som modulbyggeri, for at minimerende byggeprocesen, og forstyrrede skolen mindst muligt. Facaderenovering, udearealer og amfiteater blev med stor sikkerhedsbevågenhed udført med fungerende fritidsordning i en del af byggeperioden.

For at bruge pengene på de ting som lærer og børn kunne bruge i leg og læring fortsatte vi den ene træbygning der var, og byggede den multifunktionelle sal i forlængelse heraf.

til hjemmeside.jpg
til hjemmeside_6.jpg

Foran udendørsscene er udført et amfiteater i det naturligt skrånende terræn. Ved at åbne bygningen med udvendige foldedøre, går musiklokale og udendørsscene i ét - udekoncerter og friluftteater er skabt uden besvær.

Opbygning af terræn med siddetrin i amfi struktur er udført med præfabrikerede støttemure udført med det mål at udnytte den økonomiske ramme bedst muligt.

skole_ladskab_2.jpg
til hjemmesiden_1.jpg

Skolen består af 1 nyere bygning og 3 ældre klassiske villaer, hvoraf den ene er en tidligere badeanstalt fra starten af 1900 tallet. I tæt samarbejde med teknologisk institut og skolens ledelse blev gennemført en forbedring af indeklimaet i en balance mellem økonomi, æstetik og et sundt hus.De gamle villaer er en del af skolens historie, de har deres egen skøhed, og den sørgede vi for at bevare. 

forfald_til hjemmside.jpg
efter til hjemmeside.jpg
bottom of page