top of page

Hos ZOOM arkitekter arbejder vi intenst på, at finde nye måder til at håndtere de stigende mængder af regnvand.

 

Vi arbejder med metoder til bl.a. at anvende planter og alger for at rense og fordampe vand.

Der er et stort behov for at finde nye måder, til at håndtere regnvandsproblematikken 

lokalt, hvor almindelig nedsivning ikke er muligt.

Samtidig udforsker vi, hvordan disse processer kan skabe en merværdi.

fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Vi er med til at skabe en mere bæredygtig fremtid, det gør vi blandt andet med vores udviklingsprojekt DAMP som har til mål at skabe verdens første klimatilpasningsanlæg, som håndterer regnvand lokalt udelukkende ved fordampning.

Nyeste_Visulalisering_med_anonyme_mennes

Bæredygtig fordampnings-pavillon i Chicago, som kulturelt mødepunkt for byens borgere.

Læring om vand og anlæg til vand er projektets røde tråd. Med vandet som ressource skabes miljømæssige, sociale og økonomisk bæredygtighed.

Courtyard Biennale.jpg
laginat til hjemmeside.jpg

Anlægget er baseret på dyrkning af mikroalger. Algerne optager CO2 fra Amagerværket og næringsstoffer i

spildevandet fra Lynetten.

sidepladser i ladskab.jpg
bottom of page