top of page
klimatilpasning, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Projektet DAMP er et udviklingsprojekt, som har til mål at skabe verdens første klimatilpasningsanlæg, som håndterer regnvand lokalt udelukkende ved fordampning. 

 

Bebyggelsen Pileparken i Gladsaxe skal med projekt DAMP danne ramme for et rekreativt landskab, som både vil blive et fristed for beboerne og et laboratorie for de banebrydende fordampningsløsninger.

Banebrydende og INNOVATIV klimatilpasning
klimatilpasning, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

I samarbejde med Teknologisk Institut, Københavns

Universitet, Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, omdanner vi boligselskabets friareal er til en have med grønne fordampningsøer. Projektet viser vejen frem, når lokal nedsivning ikke lader sig gøre. 

Verdens første fordampningsanlæg

Princippet i projektet er baseret på en række grønne ‘øer’, som anlægges på det skrånende friareal omkring 4 boligblokke. Områdets over adevand føres til de grønne ø-haver. Havernes bund er forseglet, så vand ikke trænger ned i jorden.

Anlægget vil forvandle boligområdet til en grøn oase fyldt med rekreativt potentiale.

klimatilpasning, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
klimatilpasning, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Teknisk opbygning

Fastholdelse af regnvandet ved jord-overfladen er en forudsætning i et anlæg, som fordamper vand. Teknikken er altså diametral modsat et nedsivningsanlæg, som har til formål at få vandet til at forsvinde ned i jorden hurtigst muligt.

Anlægget er opbygget af mindre serielt forbundne arealer, hvor selve fordampningen foregår. Vi kalder det fordampningsreaktorer. Der arbejdes i projektet med forskellige former for membraner, som skal forhindre nedsivning af vandet til dybereliggende jordlag.

Teknisk opbygning

Fastholdelse af regnvandet ved jord-overfladen er en forudsætning i et anlæg, som fordamper vand. Teknikken er altså diametral modsat et nedsivningsanlæg, som har til formål at få vandet til at forsvinde ned i jorden hurtigst muligt.

fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Biologi og byrum

Projektet har særlig fokus på at udvikle en løsning til 

regnvandshåndtering i den tætte by. 

 

I byen finder vi de største udfordringer til håndtering af regnvand

lokalt. 

Men byen er også det sted, hvor projektets aftryk vil kunne skabe størst forandring og tilføre nye værdier, nemlig gennem skabelse af naturlige, grønne miljøer. 

Ved kombination af flere biotoper opnås højere diversitet af 

plante- og dyrearte. En stor biodiversitet vil gøre det biologiske 

system mere robust, og dermed sikre anlægget overfor påvirkninger udefra. 

 

Projektet har fokus på at skabe biologiske miljøer på baggrund af 

lokal flora og fauna tilpasset lokaliteten. 

Det er et mål at skabe et biologisk grundlag, som kan tiltrække et rigt og bæredygtigt miljø, så tæt på en naturlig balance som muligt. 

 

Etableringen af en naturlig vandbalance og vandkvalitet vil være nøglen til at skabe et biologisk stabilt udgangspunkt og dermed et robust anlæg. 

 

Anlægget vil generere ny viden om relationen mellem reguleret vandindhold, jordtyper og  beplantningstyper i bymæssig kontekst. Det er et ønske at maksimere transpiration fra planter ved at 

optimere det plantetilgængelige vandindhold for den specifike

jordtype. Der vil endvidere blive undersøgt forskelle ved 

fordampning fra forskellige biotoper og omvendt vil udviklingen af arts-diversitet i fordampningsanlæggets særlige vandholdige miljø. 

brugerinddragelse
brugerinddragelse

Fordampningsanlægget er et teknisk anlæg, men vi ønsker at samtænke tekniske og rekreativ anvendelse. Vi ønsker at skabe nærværende løsninger, som reelt vil blive brugt af anlæggets 

naboer. Derfor inddrager vi beboere og kommende brugere af 

anlægget gennem en kreativ og vedvarende samskabelse. 

brugerinddragelse
brugerinddragelse, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
brugerinddragelse, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
brugerinddragelse, fordampning, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Vi ønsker at gøre de kommende brugere og det lokale miljø til ejere af projektet allerede gennem projektets planlægning, og vi ønsker at sparre med de kommende brugere omkring anvendelse og design. 

Projektet vil stimulere lokalt engagement og skabe initiativ til nye samarbejder på tværs af beboernes vante rammer. 

bottom of page