top of page

GRID Slide er et rekreativt landskab, som forbinder mennesker med produktionen af grøn energi. - et friluftsbad, men også et videnslandskab, hvor fortællinger om alger giver den besøgende forståelse for vigtige naturlige processer.

 

Anlægget er baseret på dyrkning af mikroalger. Algerne optager CO2 fra Amagerværket og næringsstoffer i spildevandet fra Lynetten.

Algerne renser vandet og producerer en energirig biomasse, som besøgende kan være med til at høste. Algebiomassen indgår i en forgasningsproces, som omdanner biomassen til naturgas, der indgår i produktionen af CO2 neutral energi på Amagerværket til Københavns energinet.

Et energiproducerende rekreativt landskab
FORANKRET i stedets historie
laginat til hjemmeside.jpg
lagi_2.jpg
2.jpg

Grid Slide er et landskab af skrånende flader, som lader vandet fra havnen ind. Landskabet ændres konstant af de skiftende vandstande i farvandet omkring København. En dag et øhav, den næste et sammenhængende stykke land. Anlægget udnytter vandets bevægelse som pumpe, der skaber vandflow i bioreaktorerne.

Grid Slide er anlagt på B&Ws historiske tørdokke, og udnytter dokkenes form til at skabe et badeanlæg, der fletter land og vand. Tre slanke stilladsagtige strukturer rejser sig 50 meter over havet. Konstruktionerne bærer tynde translucente bioreaktorer, fyldt med algevand i klare farver. Skærmene drejer, for at algerne bliver ensartet belyst. Derfor ændre tårnene konstant

udtryk - ligesom havnen, hvor skibe kommer og går.

bottom of page