top of page

Det er projektets mål at skabe en visionær miljøvenlig boligbebyggelse og dermed vise vejen for nye bosætningsmuligheder i landom- råder. Projektet etablerer en synergieffekt mel- lem by og land ved på den ene side at skabe en alternativ bosætningmulighed i oplandet til Aalborg, og på den ande side at tilføre værdier, som forstærker Fjellerads identitet som landsby og manifesterer byen som et fremadskuende samfund i vækst. 

FJELLERD_KORT_2.png

Fjellerad by har med sin beliggenhed 16 km fra Aalborg et potentiale for mennesker, der gerne vil arbejde i byen og bo i landlige omgivelser. 

Bæredygtige boliger i Fjellerad landsby, bygger på at der købes en tilstødende landbrugsmark på 35.000 m2 og udvide lands- byen med en bebyggelse på denne grund.

kort med grund.png

Projektet tager tematisk udgangspunkt i lands- byen. Bebyggelsen er blandet, med boliger for både ældre og familier.
Samtidig er bebyggelsesstrukturen inspireret af den oprindelige landsbystruktur ved at gøre brug af mange skift mellem bebygget tæthed og åbne landskabstræk. 

ladskab_2_2.png

KRAV TIL DEN BÆREDYGTIGE BOLIG

En bæredygtige bolig skal have, så lille en påvirkning på miljøet som muligt og et godt indeklima. Der tages hensyn til miljøet igennem hele byggeprocessen, fra de enkelte komponenter, der anvendes, til funk- tionaliteten i det færdige hus.

For at opnå så lille en påvirkning af det eksterne miljø som muligt, stilles der krav til:

1: At miljøskadelige stoffer forbydes.


2: At huset generelt har et lavt energiforbrug.


3: At byggeaffald håndteres miljørigtigt.


4: At der findes drifts  og vedligeholdelsesplan.

   

Omtanken for det nære miljø betyder også at, man skal tilpasse sig de ressourcer som findes umiddelbart uden for døren. Derfor er landskabet, haven og naboerne en aktiv del af boligen. 

DRØMMEN OM DET VELKENDTE

Baseret på viden fra regionale ejendomsmæglere, tegner efterspørgslen af boliger i landområderne omkring Aalborg et billede af et snævert segment af salgbare boligformer. Boligerne skal være identificerbare med et traditionelt parcelhus, placeret på eget grundstykke, helst med adgang til relativt store haver. På baggrund af denne realitet forsøger de skitserede bebyggelsesplaner at udfordre parcelhustanken og afsøge muligheder uden at miste følelsen af det velkendte. 

TO TILGANGE TIL BÆREDYGTIGHED

Gennem to forslag til bebyggelsesplaner belyses forskellige boformer og tilgange til bæredygtighed.  

I begge forslag vælger vi at lægge to typer bebyggelse på grunden. Dette ud fra tanken om at anlægge en varieret bebyggelse til alle aldre og behov gennem livet. 

Den ene type er en mindre bolig anlagt til dem, der foretrækker tætheden til landsbyen og fordelene ved det tætte naboskab. Man kan sige, at denne type “vokser” ud af lands- byen. 

Den anden type anlægges, sådan at den får bedst muligt udsyn over ådalens landskab. Den får fordelene af en mere privat have. 

Forslag A: Klyngehuse 

Her prioriteres ønsket om en stor privat have, med fælles energiforsyning

 

Forslag B: Kædehuse

lagt vægt på større fællesskabsfølelse baseret på samarbejdet omkring et fælles fleksibelt haveanlæg. 

bottom of page