top of page

Det danske bidrag til biennalen i Chicago skulle være til gavn

for lokalsamfundet, og fremme lysten til at passe på Garfield

Park. Forslaget skulle etableres på en græsplæne i Garfield

Park.

ZOOM Arkitekter arbejder med fordampning af regnvand,  da det i mange områder er et problem med de traditionelle måder at håndtere nedsivning af regnvand på.

I de seneste år har ZOOM Arkitekter i samarbejde med Teknologisk Institut

forsket i regnvandshåndtering.

Samt i andre projekter arbejdet med rensning af vand ved hjælp af mikro alger.

 

I denne sammenhæng gav det mening at arbejde med en nyttehave, med naturlig algegødning.

 

Fordampningsprocessen skulle statueres centralt i forslaget,

i form af et nærmest meditativt rum, hvor en forstørret kokedama

konstant bliver oversprøjtet med opsamlet regnvand.

CHICAGO ARKITEKTUR BIENNALE 2019 
Fordampning og nyttehaver i byen 
Diagram.jpg

Det resterende regnvand kan bruges til at vande de forskellige blomster og planter i det omkringliggende bakkelandskab.

Bakkelandskabet skulle indeholde nyttehaver, hvor planterne

kunne vokse frit, således at de besøgende blev tvunget til at

være opmærksomme på, hvor de færdedes.

Det bakkede terræn skulle også få forbipasserende til at fokusere på de

omgivelser, de bevægede sig rundt i.

Nyeste_Visulalisering_med_anonyme_mennes
bottom of page