top of page
PERSPEKTIV 2.jpg

Vi har for Den Lille Skole lavet et skitseforslag fordi de ønskede en ombygning og omstrukturering af skolen, som ville muliggøre at etablere klasselokaler, der kunne rumme en forøgelse af klassekvotienten til 24 elever fordelt på 7 klasser fra 0. til 6. klasse.

Samt at give skolen en sal, som kan danne ramme om et fælles mødested i hverdagen, til arrangementer omkring musik og teater. Salen skulle være skolens hjerte.

Til hjemmeside.jpg

I projektet skulle der tages højde for at organisere skolens funktioner i den gamle villa, i forhold til de muligheder bygningen tilbyder i form af lys, rumlige særheder og lydmæssige egenskaber.

Vi holdte workshops med lærerne, for at vi sikrede os en løsning der var tilpasset deres arbejdsgang og metoder.

diagram m. sitplan.png
FACADE 1.jpg

Vi ønskede at skabe mest mulig skole for pengene. Det kunne opnås ved genbrug.

Den gamle villa indrettes, så funktioner underordner sig bygningens primære konstruktioner – mest mulig genbrug, mindst mulig investering i ændrede konstruktioner.

Skolens udvidelse etableres som en selvstændig enhed koblet midt på villaens østfacade med minimal indgriben i eksisterende facade.

skole_2.jpg
skolen.jpg
kælder_plan.png

Salen er skolens hjerte. Den placeres ved hovedindgangen i tilbygningen, og udgør basen for den smalle høje tilbygning. Salen nedgraves knap ½ etage for at opnå større lofthøjde.

Mod nord åbner bygningen sig med en glasfacade mod et skrånende terræn som en amfi scene.

Salen kan således bruges til arrangementer, som både henvender sig ud og ind i bygningen. Mod syd genbruges jord fra udgravningen til at etablere et skrånende terrænet, som giver adgang til taghaver på salens tag.

PERSPEKTIV 3.jpg
stueplan_2.png
møel.png

Bygningens rum er fleksible så de både skaber plads til fællesskab og fordybelse. Til alle klasseværelser er tilknyttet grupperum, og arealet kan fungere som garderobe med skabe opstillet, så de danner små lommer til fordybelse, uformelle samtaler og møder uden for fællesskabet.

1 plan.png
FACADE 2.jpg

Det var vores vision at skabe en skole, hvor bygningen bliver en del af læringen.

Tanken var at bygge tilbygningen med genbrugs materialer: genbrugsbeton, isolering og facadeplader. Vi ville bruger regnvandet, som falder på bygningen, til at skabe biologiske cirkulære kredsløb i læringshaver på bygningens tag og på bygningens facader.

bottom of page