top of page
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Projektet omfatter udvikling af rekreativt gårdanlæg med integrerede løsninger for håndtering af regnvand (LAR). Projektet er udviklet i tæt samarbejde med beboerne i andelsforeningen Enggården med udgangspunkt i beboermøder og dialog i arbejdsgrupper. 

klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Projektet viser eksempler på, hvordan håndtering af regnvand går hånd i hånd med rekreative tiltag for mange forskellige typer mennesker. Gården giver plads til leg, bevægelse, fordybelse, uformelle møder, dyrkning af nyttehaver samt æstetiske og anderledes rumlige oplevelser.

klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Projektet demonstrerer løsninger med håndtering af regnvand ved nedsivning, samt ved brug af vand til foreningens to vaskerier. Håndtering af ekstreme nedbørshændelser sikres ved to resservoirs, som til hverdag fungerer som hhv. nedsænket grillplads og boldbane omkranset af jordhøje.

klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
bottom of page