top of page

Lombardigade vil transformeres fra en gade dominieret af asfalt og biler til et grønt pusterum midt i byen.

De parkede biler er her stadig, men de omkranses af små lommeparker. Små øer, hvor na- turen viser sig og fortæller historier om årstider og liv.

 Fara grå asfalt til grøn KLIMAVEJ
grøngade.jpg
grøngade_før.jpg
over.png

EKSISTERENDE FORHOLD

 

. Kørsel i begge retninger. 

. Meget brede fortorve. 

. Hovedsagligt parkering parallelt   med vejen. 

. Cykelparkering op ad facaer. 

. Bruges som genvej, hvis der er     rødt lys ved en af hovedvejene. 

  Domineret af belagte over ader. 

grøngade.jpg
grønvej_efter.jpg
over.png

FREMTIDIGE FORHOLD

. Ensrettet kørsel.

. Lombardigade brydes op af små grønne   øer med træer, græs og blomsterbede.

. Udelukkende skråparkeringspladser     til biler.

. Størstedel af cykelparkeringen er     fyttet væk fra facaderne til           cykelstativer under træer i           forlængelse af                         bilparkeringspladserne.

Bassiner til forsinkelse og buffer af regnvand, fungerer til hverdag som sænket grill plads. Mikroalge bioreaktor leverer rent vand til en badesø, vanding af nyttehaver og i lejlighederne til brusevand og forsyning til vaskemaskiner. 

3_Produktion Rum_dansk_ret.png
Courtyard Biennale.jpg

Solstuer ophængt på facaderne fungerer som drivhus, samtidig tilfører de hængende solstuer passiv solvarme til lejlighederne. Grønne facader køler husene om sommeren, og isolerer om vinteren. Facaderne renser gadens luft og tilfører frisk indeklima i boligerne.

Bolig, bygning, gård og gaderum flettes sammen til én stor mekanisme, som udnytter vandets uudtømmelige potentiale til at skabe en bred vifte af værdier.

bottom of page