top of page

Oversvømmelser og overløbshændelser i forbindelse med skybrud er resultatet af, at byerne har fortrængt naturlige processer. Vi afvikler regnvand fra tage og belægninger samt spildevand fra vores boliger gennem underjordiske kloaksystem og tekniske anlæg skjult på byens bagside. Visionen for fremtidens klimakarré er, gennem inkluderende innovation og læring i øjenhøjde, sammen med beboerne at forvandle vandet fra et spildprodukt til en værdifuld ressource.

KLIMA KARRÉ en STRATEGI 
for klimatilpasning i byen 
Courtyard Biennale.jpg
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Projektet viser eksempler på, hvordan håndtering af regnvand går hånd i hånd med rekreative tiltag for mange forskellige typer mennesker. Gården giver plads til leg, bevægelse, fordybelse, uformelle møder, dyrkning af nyttehaver samt æstetiske og anderledes rumlige oplevelser.

klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Læring om vand og anlæg til vand er projektets røde tråd. Med vandet som ressource skabes miljømæssige, sociale og økonomisk bæredygtighed.

Mosen forsinker regnvandet, men er også biotop for dyre og planteliv, og en fantastisk legeplads for nysgerrige børn. 

Bassiner til forsinkelse og buffer af regnvand, fungerer til hverdag som sænket grill plads. Mikroalge bioreaktor leverer rent vand til en badesø, vanding af nyttehaver og i lejlighederne til brusevand og forsyning til vaskemaskiner. 

klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid
klimatilpasning, gårdandlæg, LAR,lokal afledning af regnvand,klimatiltag,klimatilpasning,vand i byer,regnvandshåndtering,innovation,fn verdensmål, Klimaindsats, bæredygtig udvikling, bæredygtig fremtid

Solstuer ophængt på facaderne fungerer som drivhus, samtidig tilfører de hængende solstuer passiv solvarme til lejlighederne. Grønne facader køler husene om sommeren, og isolerer om vinteren. Facaderne renser gadens luft og tilfører frisk indeklima i boligerne.

Bolig, bygning, gård og gaderum flettes sammen til én stor mekanisme, som udnytter vandets uudtømmelige potentiale til at skabe en bred vifte af værdier.

bottom of page