top of page
bakken_korsbaek_skjerns_magasin_facade_f

At bygge Korsbæk har været en spændende og kompleks opgave, og en helt anderledes opgave end man som arkitekt er vant til.

Opgaven lød på at bygge den fiktive by Korsbæk, en by som hele Danmarks befolkning kender fra TV-serien Matador.

Under optagelserne til Matador er der mange steder "snydt" og ændret i den fiktive by. Det har gjort arkitektens arbejde mere spændende og udfordrende.

3.jpg

Vi skulle bygge en hel landsby på et forholdsvis lille areal, og det har derfor været en udfordring, at få det hele til at gå op.

Desuden har det skulle tænkes ind, at byen både skal virke lille og tæt (som man kender den fra Matador) men på samme tid skal den fungere med flere hundrede besøgende mennesker.

Derfor er mange af husene bygget ind i hinanden. Inde bag bankens facade er der for eksempel ikke en bank, men i stedet Postgaardens selskabslokaler.

postgaarden-korsbaek-paa-bakken-familie-
postgaarden.jpg
16798423-.jpg

Mange steder har vi måtte opfinde og digte selv.

For eksempel ser man altid kun Lauras køkken fra en bestemt vinkel. I sådan nogle tilfælde har vi sammen med scenograf Niels Secher, fundet på hvordan vi tror, at resten af rummet ville have set ud.

laura_køkken.jpg
generel_presse03_xl.jpg
8.jpg

Vi opdagede ved nærmere eftersyn, at rummene i serien ændrer sig fra afsnit til afsnit. En væg kan blive flyttet. Eller et ekstra kig på to scener kan afsløre, at et rum, set udefra og indefra, ikke er det samme. Katrines gård med stråtag, er på Bakken bygget så gårdens bagside ændrer sit udtryk, og bliver til de huse der ligger på den gade som Agnes og Røde bor på, og det medførte at der måtte opfindes en detalje af hvordan disse tage mødtes i tagryggen.

For at få Korsbæk på Dyrehavsbakken til at virke troværdig, har vi lavet et omfattende researcharbejde. Vi har studeret alle facaders vinduer og døre i serien. Derefter har vi fundet alle dem vi kunne på genbrugssider eller byggepladser og resten er udført af snedkere.

byg_2.jpg
byg.jpg

Korsbæk er et nybyggeri, og det er et byggeri der har krævet en høj grad af organisation og styring. Dels på grund af sin størrelse og kompleksitet, men i særdeleshed fordi hele byggeperioden skulle komprimeres ned til 5 måneder.

byg_5.jpg
byg_3.jpg
byg_4.jpg

Byggeperioden var 7 måneder, men de første 2 måneder var planlagt til nedrivning og terrænregulering.

Alle bygninger er lavet som elementbyggeri i Nordjylland, og derefter transporteret til Bakken i Dyrehaven.

I perioder har der været 100 mand på byggepladsen, samtidig med at weekendarbejde måtte håndteres.

Korsbæk indeholder 5 restauranter, 4 butikker, administrations kontorer, gader, pladser, stræder, samt personale faciliteter.

Nedgravet i kælderareal under hele Korsbæk er et stort restaurationskøkken samt lager og kølefaciliteter, Der er ansat ca. 100 personer.
Udearealer omfatter ca. 3.000 m2. af stor forskellighed, såsom asfaltgader, fortove, gårdspladsbelægninger, brostensbelægninger, græsarealer, blomsterbede og træbeplantning.

sne_skjerns.jpg
Korsbæk.jpg
14224679-korsbk.jpg
generel_presse11_xl.jpg

I opgaven om at rekonstruere Korsbæk har vi haft samarbejder med mad-leverandører, skiltemalere, lyd og lysfolk. Især samarbejdet med scenografen Niels Secher har været vigtigt og meget tæt. Det har vist sig frugtbart, at der har været en gensidig respekt og at vi har haft en dialog med ærlig og konstruktiv kritik begge veje. Vi har sammen besluttet hvornår det var troværdigt at ”snyde” rekonstrueringen. Dette samarbejde har været virkelig inspirerende og helt anderledes end det arkitektarbejde vi ellers sidder med på tegnestuen.

720_generel02.jpg
88621_1.jpg
laurasfront.jpg

Der har ud over samarbejdet med bygherren og entreprenørerne været tæt og løbende samarbejde med Kommunen, Naturstyrelsen, Levnedsmiddelkontrollen,
sundhedsmyndighederne samt Arbejdstilsynet. Lise Nørgaard og DR har under hele forløbet været med til at godkende projektet.

Byggeriet blev afleveret præcis på datoen, og alt stod klar til den fantastiske åbnings fest.

720_hos_varnaes01.jpg
bottom of page