top of page
nordisk arkitektur, modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen, store glaspartier

I Hedeland, tæt ved Roskilde, har vi bygget et enfamiliehus på kanten af en bevokset grusgrav. 

 

For at tage hensyn til naturen og livet ved søen skærer bygningen sig ind i og ned i terrænet, og derved synes bygningsvolumenet langt mindre, end det egentlig er.

Bygningen er opdelt af flere sammensatte enheder, der skærer sig ind i terrænet. Dermed skabes det bedst mulige udsyn over grusgraven fra opholdsrummene i boligen, og naturligt smukke lysgårde i mellemrummene.

modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Roskilde Kommune og Naturfredningsstyrelsen.

Byggeriet krævede flere dispensationer, blandt andet til at overskride sø- og åbeskyttelseslinjen og en landzonetilladelse. Roskilde Kommune var enige i, at huset ville øge herlighedsværdien af

området, og der opnåede tegnestuen de nødvendige tilladelser og dispensationer.

nordisk arkitektur, modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen, store glaspartier
nordisk arkitektur, modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen, glasfacade
nordisk arkitektur, modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen, glasfacade

Boligen ligger skjult i terrænet, og det yderste rum i “kælderetagen” er en del af boligen. Med lysgårde og store vinduer i kælderplan, er begge niveauer lyse og har udsigt ud over søen/ grusgraven.

modern arkitekttegnet
nordisk arkitektur, arkitekttegnet tegnet køkken, modern arkitekttegnet , arkitektur i naturen, store glaspartier
planer til hjemmeside.png

Der er anvendt grove natursten til facadematerialer der falder ind i det omkringliggende landskab, samt grønne tage med forskellig bevoksning der matcher den lokale beplantning, og som tiltrækker ønskede insekter, og derved endvidere forskellige fuglearter som er vigtige for området.

nordisk arkitektur, modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen , glasfacade
modern arkitekttegnet, nordisk arkitektur

En mørkere naturstensvæg skærer sig ind i landskabet og gennem hele huset. Væggen adskiller de mere private rum fra de øvrige rum. For at understrege muren som et dramatisk element i boligen, er der lavet en spalte i taget hvor der kastes dagslys ned over stenvæggen.

Arealet omkring boligen er bearbejdet, så det vilde landskab slutter sig tæt omkring boligen. Der er plantet stedstypiske vækster, så bygningens beplantning hjælper biodiversiteten.

modern arkitekttegnet, arkitektur i naturen, store glaspartier
bottom of page