top of page

Hos ZOOM arkitekter arbejder vi intenst med, at finde måder at bruge naturlige processer til at håndtere stigende vandmængder af regnvand. Vi arbejder med metoder til at anvende planter, alger og andre biologiske organismer til at optage, rense og fordampe vand. Vi ønsker at finde nye måder at håndtere problemer lokalt og naturligt og samtidig udforske, hvordan disse processer kan skabe merværdi.

Den_grønne_gade.jpg
FORSLAG B .png

Vi lader naturen og faunaen blev en del af den arkitektoniske præmis, og har stor erfaring med at skabe arkitektur i dialog, med naturfredningsstyrelsen og kommunale instanser.

Et visionær projektet som har som mål, at skabe miljøvenlig boligbebyggelse og dermed vise vejen for nye bosætningsmuligheder i landom- råder.

Begrænsninger kan bruges som kreative benspænd. Ved at arbejde rundt om problemerne opstår nye og overraskende løsninger, som kan tilføre merværdi til rummet og funktionen.

sidepladser i ladskab.jpg
laginat til hjemmeside.jpg

Alle opgaver tager udgangspunkt i dig som bygherre og de ressourcer, der er tilgængelige i de nære omgivelser og det liv, som danner rammen for projektet.

Alle opgaver tager udgangspunkt i dig som bygherre og de ressourcer, der er tilgængelige i de nære omgivelser og det liv, som danner rammen for projektet.

milioboliger til hjemmeside.jpg

Slidt Villa fra 1947 TRANSFORMERET

til moderne familiebolig

bottom of page